Ali İhsan taşar

Paramedik

Bilecik
ali.ihsan1986@hotmail.com
2076

İntravenöz Sıvı Uygulama Komplikasyonları

İntravenöz Sıvı Uygulama Komplikasyonları

IV sıvı uygularken aseptik kurallara uyulmaması, bazı solüsyonların osmolaritesinin vücut sıvılarından yüksek olması ve tekniğe uygun hareket edilmemesi neticesinde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu sonuçları ve nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • İnfiltrasyon, ven içine yerleştirilen intraket ucunun damarı delerek damar dışına çıkması ve solüsyonun deri altı dokuya sızması ile oluşur. Solüsyon, vezikant (ciltte kabarcıklara neden olan madde) ya da çok irritan özellik taşıyorsa yayıldığı alanda doku nekrozu gelişebilir. Bu duruma ekstravazasyon denir ve cerrahi tedavi gerektirir. İnfiltrasyon olan bölgede ağrı, şişlik, kan dolaşımının yavaşlaması nedeniyle soğukluk ve solukluk meydana gelir. Ayrıca sıvı akışı yavaşlamıştır ya da durmuştur. Bu durumda sıvı uygulaması hemen sonlandırılmalı, intraket çıkarılmalıdır. Ödemi azaltmak için ekstremite yükseltilmeli, ılık yaş uygulama ile ağrı azaltılmaya çalışılmalıdır. Sıvı uygulamasına diğer ekstremitede bulunan venden devam edilmelidir.
  • Flebit, ven iltihabıdır. Flebit; intraketin veni mekanik olarak tahriş etmesi, solüsyon ve ilaçların kimyasal olarak tahriş etmesi ve aseptik kurallara uyulmaması neticesinde gelişir. Flebit olan bölgede ağrı, şişlik, lokal ateş, ven boyunca kızarıklık ve sertlik oluşur. Bu durumda sıvı uygulaması hemen sonlandırılmalı, intraket çıkarılmalıdır. Sıcak yaş uygulama yapılarak dolaşım ve doku iyileşmesi hızlandırılır.
  • Emboli, damar tıkanmasıdır. İki şekilde oluşabilir:
  1. Tromboemboli, trombüsün damarı tıkamasıdır. Kan akımı yavaş olan periferik venlerden infüzyon yapılması ve flebit, trombüs oluşumuna zemin hazırlar. Ayrıca sıvı akışı durduğu zaman ven içindeki intraketin içinde pıhtı oluşur. Enjektörle sıvı verilerek intraketin açılmaya çalışılması, son derece tehlikeli bir durumdur. Çünkü intraketin içindeki pıhtı dolaşıma karışarak vücudun herhangi bir yerinde emboliye neden olacaktır. Pıhtı oluşmuşsa intraket hemen çıkarılmalıdır.
  2. Hava embolisi, sıvı setinde kalan hava kabarcıkları neticesinde oluşur. Hastada dispne, taşikardi, hipotansiyon, göğüs ağrısı ve siyanoz görülür. Şok ve bilinç kaybı gelişebilir. Bu durumda hastaya hemen oksijen verilmelidir.
  • Dolaşım yüklenmesi, dolaşımdaki sıvı hacminin artmasıdır. Solüsyonun çok hızlı bir şekilde verilmesi neticesinde gelişir. Bebekler, çocuklar, yaşlılar, dolaşım ve böbrek yetmezliği olan hastalar risk grubunu oluşturur. Baş ağrısı, dispne, venöz dolgunluk, taşikardi, kan basıncının ve solunum hızının artması görülebilir. Dolaşım yüklenmesi neticesinde akciğer ödemi ve kalp yetmezliği gelişebilir. Bu durumda hemen sıvı akış hızı yavaşlatılmalı, hekime haber verilmelidir