USAPER

ADMİN

Bilecik
destek@usaper.com
2602

Renal Kolik Nedir, Ağrısının Özellikleri ve Tanı

    Üriner kanalın akut obstrüksiyonlarında görülen, çok şiddetli, artma ve azalmalar (kolik) ile seyreden ağrılı tabloya renal kolik adı verilir. Üreterin, içindeki bir yabancı cismi (örneğin taş) atmak için yaptığı her bir kontraksiyon ve hiperperistaltizm spazma ve kolik özelliğe yol açmakta, renal kapsülün bu peristaltizm  nedeni ile gerilmesi ağrıyı oluşturmaktadır. Böbrek pelvisi içinde bulunan yabancı cisimler genellikle asempatomatiktir; ancak pelvisten üretere geçtikleri zaman semptomlar başlar.

    Renal Kolik Ağrısının Özellikleri Nelerdir?


1- Şiddeti :

    Renal kolik duyulabilecek en şiddetli ağrılardan biridir. Etkili analjeziklerin olmadığı dönemlerde bu ağrı nedeniyle intihar eden hastalar bildirilmiştir. Doğum yapan hanımlar renal kolik ağrısı ile karşılaştırdıklarında  doğum ağrısının çok hafif kaldığını belirtmektedirler. Renal kolik tanılı hastanızın muayenesinde ağrısı küçümsenmemeli, öncelik ağrısını hafifletip hastanızı rahatlatmak olmalıdır.

2- Şekli :

    Tipik renal kolik ağrısı çeken hasta çok huzursuzdur. Genellikle beli bükülmüş eli ile ağrılı bölgeyi tutarken karşılaşırsınız.Hasta yatağa yatırıldığı zaman genelde ayaklarını batın bölgesine doğru çeker. Bu hastalara ağrının yanında bulantı ve kusma da eşlik edebilir

3- Başlaması ve Sonlanması :

    Ağrı bazen hafif şiffetle acıma tırmalama şeklinde başlar, bundan 20 - 30 dk sonrasında hızla artar ve kolik şeklini alır. Bazen ise ağrı ani ve şiddetli şekilde ani bir beden haraketinden veya sarsıntılı bir yolculuğun ardındn başlar. Obstrüksiyon ortadan kalkınca ağrıda ani bir şekilde kaybolur.Ağrı geçmesinin ardından hasta rahatlama hisseden ve çoğunlukla ağrı yorgunluğundan uyuya kalır.

4- Lokasyonu ve Yayılması :

    Ağrı çoğunlukla başlangıçta boşluklarda yada karnın yan duvarında bir el ayası genişliğindeki bant şeklinde ve karnın alt bölümüne yada kasığa doğru yayılan şekilde başlar.Daha sonra obstrüksiyonun bulunduğu yere göre, değişik bölgelerde ortaya çıkar ve yayılabilir.

    Yabancı cisim, üretropelvik bileşkede veya proksimal üreterlerde takılmış ise ağrı o taraf boşluğuna lokalize olur ve buradan karnın üst ve alt bölgeleri ile kasığa yayılabilir. orta üreter bölgesindeki obstrüksiyonlarda ağrı önce belde veya boşlukta yada karın boyunca lateral bölgeden aşağıya doğru yayılan bir bant şeklinde ortaya çıkabilir. Üreterin alt 1/3 ündeki yabancı cisimlerde ağrı karnın ön-yan bölgesinde kasıkta veya aynı tarafdaki testiste yada vulvada başlar, ancak bazen bel kısmında boşlukta başladığıda olur. Yukarıdan başlayan ağrılar bile hemen her zaman karnın alt bölgesine, skrotuma, penise veya labiuma yayılır. Üreterovesikal bileşkede obstrüksiyon oluştuğu zaman ağrı dış genital organlarda hissedilir ve disüri , pollaküri ve üretra ağrısı ortaya çıkabilir. Ağrının nispeten hafif olduğu bazı durumlarda tüm bu şikayetlere sistitin yol açtığı düşünülebilir

Atipik Renal Kolik

    Akut koliğe yol açan patolojiler bazen çok daha hafif ağrılar ile seyredebilir. Örneğin ; bir baliksin infundibulumunda obstrüksiyona tol açan taş hafif kolik ağrılara neden olabilir. Nadiren üreteropelvik bileşkeyi subap tarzında tıkayan tümörler de şiddetli, ama çok kısa süreli kolik ağrı nedeni olabilir.


Kaynak

Acil Dahiliye / İstanbul Tıp Kİtapevi /2002/  syf 507 Prof Dr Mehmet Şükrü Sever / Renal Kolik