Usaper | Online Medikal Eğitimi

USAPER SAVAŞLARI

Eğer 3. Seviye olduysan Savaşmaya Hazırsın! Üyelere meydan oku ve en iyi kimin olduğunu gösterUzman Sağlık Personelleri

Uzman Sağlık Personelleri Eğitim Platformunda Tıbbi Seviyenizi ölçüp eksiklerinizi tamamlayabilir, bilginiz karşılığında ödüller kazanıp puanınıza göre iş başvurusunda öncelik alabilirsiniz.


Eğitim Profiliniz

Seviye 1

%10 Tamamlandı

Derslere devam ederek level kazanın ve bilginizi arttırın.


Seviye-1 Tıbbi Terminoloji 1

Seviye-2 Tıbbi Terminoloji 2

Solunum
Sistemi
Terimleri


Dersler 0/4

Sindirim
Sistemi
Terimleri


Dersler 0/4

Kardiyo
Vasküler
Terimler


Dersler 0/4

Kan
Ürünleri
Terimleri


Dersler 0/4

Seviye-3 Tıbbi Terminoloji 3

Üriner
Terimler
-


Dersler 0/4

Endokrin
Sistem
Terimleri


Dersler 0/4

KBB
Terimleri
1


Dersler 0/12

Deriyle
İlgili
Terimler


Dersler 0/4


Seviye-4 Temel Sağlık Uygulamaları

Vital Bulgular


Dersler 0/9

İlaç Uygulama


Dersler 0/10

Pozisyonlar


Dersler 0/12

Seviye-5 Muayene Yöntemleri

Olay Yeri Değerlendirme


Dersler 0/5

Birinci
Muayene


Dersler 0/4

İkinci
Muayene


Dersler 0/4

Muayene Skalaları


Dersler 0/4

Seviye-6 Uygulama Eğitimleri

Uygulama Eğitimleri -1 -


Dersler 0/9

Uygulama Eğitimleri -2 -


Dersler 0/8

Uygulama Eğitimleri -3-


Dersler 0/7

Seviye-7 Sağlık Psikolojisi

Afetlerde Psikolojik Destek


Dersler 0/10

Duyguları Kontrol
Etme


Dersler 0/3

Hastalara Psikolojik Destek


Dersler 0/5

Seviye-8 Anatomi -1-

Boşaltım Sistemi


Dersler 0/7

Dolaşım
Sistemi


Dersler 0/8

Endokrin Sistem


Dersler 0/7

Haraket
Sistemi


Dersler 0/1

Seviye-9 Anatomi -2-

Sindirim
Sistemi


Dersler 0/1

Sinir
Sistemi


Dersler 0/1

Solunum
Sistemi


Dersler 0/1

Üreme
Sistemi


Dersler 0/1

Sıvı
Elektrolit


Dersler 0/1

Seviye-10 Enfeksiyon -1-

Enfeksiyondan
Korunma
Yolları


Dersler 0/1

Enfeksiyon
Hastalıkları
-1-


Dersler 0/1

Enfeksiyon
Hastalıkları
-2-


Dersler 0/1

Enfeksiyon
Hastalıkları
-3-


Dersler 0/1

Seviye-11 Enfeksiyon-2-

Enfeksiyon Hastalıkları -4-


Dersler 0/1

Enfeksiyon Hastalıkları -5-


Dersler 0/1

Enfeksiyon Hastalıkları -6-


Dersler 0/1

Enfeksiyon Hastalıkları -7-


Dersler 0/1

Seviye-12 Farmakoloji -1-

İlaçlara
Giriş
1


Dersler 0/1

Acil
Durumlarda
İlaçlar


Dersler 0/1

Dolaşım
Sistemi
İlaçları


Dersler 0/1

Endokrin
Sistem
İlaçları


Dersler 0/1

Kemoterapötik
İlaçlar
1


Dersler 0/1

Seviye-13 Farmakoloji -2-

Otonom
Sistem
İlaçları


Dersler 0/1

Santral
Sistem
İlaçları


Dersler 0/1

Sindirim
Sistemi
İlaçları


Dersler 0/1

Solunum
Sistemi
İlaçları


Dersler 0/1

Üriner
Sistem
İlaçları


Dersler 0/1

Seviye-14 Dolaşım Sistemi Hastalıkları -1-

Kardiak Hastalıklar -1-


Dersler 0/1

Kardiak Hastalıklar -2-


Dersler 0/1

Kardiak Hastalıklar -3-


Dersler 0/1

Kardiak Hastalıklar -4-


Dersler 0/1

Seviye-15 Dolaşım Sistemi Hastalıkları -2-

Kardiak Hastalıklar -5-


Dersler 0/1

Kardiak Hastalıklar -6-


Dersler 0/1

Kardiak Hastalıklar -7-


Dersler 0/1

Kardiak Hastalıklar -8-


Dersler 0/1

Seviye-16 Endokrin Sistem Hastalıkları

Endokrin
Sistem
Hastalıkları -1-


Dersler 0/1

Endokrin
Sistem
Hastalıkları -2-


Dersler 0/1

Endokrin
Sistem
Hastalıkları -3-


Dersler 0/1

Endokrin
Sistem
Hastalıkları -4-


Dersler 0/1

Seviye-17 Sindirim Sistemi Hastalıkları

Sindirim Sistemi Hastalıkları -1-


Dersler 0/1

Sindirim Sistemi Hastalıkları -2-


Dersler 0/1

Sindirim Sistemi Hastalıkları -3-


Dersler 0/1

Sindirim Sistemi Hastalıkları -4-


Dersler 0/1

Seviye-18 Sinir Sistemi Hastalıkları

Sinir Sistemi Hastalıkları -1-


Dersler 0/1

Sinir Sistemi Hastalıkları -2-


Dersler 0/1

Sinir Sistemi Hastalıkları -3-


Dersler 0/1

Sinir Sistemi Hastalıkları -4-


Dersler 0/1

Seviye-19 Solunum Sistemi Hastalıkları

Solunum Sistemi Hastalıkları -1-


Dersler 0/1

Solunum Sistemi Hastalıkları -2-


Dersler 0/1

Solunum Sistemi Hastalıkları -3-


Dersler 0/1

Solunum Sistemi Hastalıkları -4-


Dersler 0/1

Seviye-20 Ürogenital Sistem Hastalıkları

Ürogenital Sistem Hastalıkları -1-


Dersler 0/1

Ürogenital Sistem Hastalıkları -2-


Dersler 0/1

Ürogenital Sistem Hastalıkları -3-


Dersler 0/1

Ürogenital Sistem Hastalıkları -4-


Dersler 0/1

Seviye-21 Gebelik Ve Komplikasyonları

Gebelik
1


Dersler 0/1

Gebe
Muayenesi


Dersler 0/1

Gebelikte
Hastalıklar -1-


Dersler 0/1

Gebelikte
Hastalıklar -2-


Dersler 0/1

Seviye-22 Doğum ve Komplikasyonları

Normal
Doğum
Eylemi


Dersler 0/1

Yeni
Doğan
Değerlendirilme


Dersler 0/1

Doğum
Komplikasyon
-1-


Dersler 0/1

Doğum
Komplikasyon
-2-


Dersler 0/1

Seviye-23 Kardiyak Aciller

Kardiyak Aciller -1-


Dersler 0/1

Kardiyak Aciller -2-


Dersler 0/1

Kardiyak Aciller -3-


Dersler 0/1

Kardiyak Aciller -4-


Dersler 0/1

Seviye-24 EKG -1-

Ekg
Giriş -1-


Dersler 0/1

Ekg
Giriş -2-


Dersler 0/1

Ekg
Giriş -3-


Dersler 0/1

Sinüs
Ritimler


Dersler 0/1

Seviye-25 EKG -2-

Atriyal
Ritimler


Dersler 0/1

Arrest
Ritimleri


Dersler 0/1

AV
Bloklar


Dersler 0/1

İnfarktüs
Ritimleri


Dersler 0/1

Seviye-26 Norolojik Aciller

Nörolojik Hastalıklar -1-


Dersler 0/1

Nörolojik Hastalıklar -2-


Dersler 0/1

Nörolojik Hastalıklar -3-


Dersler 0/1

Nörolojik Hastalıklar -4-


Dersler 0/1

Seviye-27 Psikiyatrik Aciller

Psikiyatrik Hastalıklar -1-


Dersler 0/1

Psikiyatrik Hastalıklar -2-


Dersler 0/1

Psikiyatrik Hastalıklar -3-


Dersler 0/1

Psikiyatrik Hastalıklar -4-


Dersler 0/1

Seviye-28 Sindirim Sistemi Acilleri

Hasta Değerlendirme


Dersler 0/1

Sindirim Sistemi Acilleri -1-


Dersler 0/1

Sindirim Sistemi Acilleri -2-


Dersler 0/1

Sindirim Sistemi Acilleri -3-


Dersler 0/1

Seviye-29 Sıvı Elektrolit

Sıvı
Elektrolit


Dersler 0/1

Asidoz
Alkaloz


Dersler 0/1

Seviye-30 Solunum Acilleri

Solunum Acilleri -1-


Dersler 0/1

Solunum Acilleri -2-


Dersler 0/1

Solunum Acilleri -3-


Dersler 0/1

Solunum Acilleri -4-


Dersler 0/1

Seviye-31 Kanamalar

İç
Kanamalar


Dersler 0/1

Arteriyal
Kanama


Dersler 0/1

Venöz
Kanama


Dersler 0/1

Kapiller
Kanama


Dersler 0/1

Seviye-32 Şok

Şokda
Değerlendirme


Dersler 0/1

Şok
-1-


Dersler 0/1

Şok
-2-


Dersler 0/1

Şok
-3-


Dersler 0/1

Seviye-33 Çevresel Aciller

Çevresel Aciller -1-


Dersler 0/1

Çevresel Aciller -2-


Dersler 0/1

Çevresel Aciller -3-


Dersler 0/1

Çevresel Aciller -4-


Dersler 0/1

Seviye-34 KBRN

KBRN de
Kişisel
Korunma


Dersler 0/1

İkaz Ve
Alarm
İşaretleri


Dersler 0/1

Seviye-35 Taşıma Teknikleri

Acil
Taşıma
Teknikleri


Dersler 0/1

-
Sedyeler
-


Dersler 0/1

Sedye İle
Hasta
Taşıma


Dersler 0/1

Seviye-36 Kardiyolojik Uygulamalar

Monitörizasyon


Dersler 0/1

Defibrilsyon


Dersler 0/1

Kardiyoversiyon


Dersler 0/1

Seviye-37 Yeniden Canlandırma

Yetişkin
Cpr
-


Dersler 0/1

Çocuk
Cpr
-


Dersler 0/1

Özel
Durumlarda
CPR


Dersler 0/1

Seviye-38 Travma