Usaper | Online Medikal Eğitimi

Anatomi
Terimleri
 -

Kök

KÖK

Herhangi bir yapım eki almamış sözcüklere kök denir.

Kök ya da köklerden yeni tıbbi terimler oluşturulması aşağıdaki gibidir: Örnek: 1.Ren (böbrek) 2.Cardio (kalp) 3.Cranium (kafa) 4.Arter (atardamar) 5.Hema (kan) 6.Gaster (mide)

 İki kökün bir araya getirilmesi sonucu yeni bir terim oluşturulabilir.

 Örnek: Cardiovasculer (kardiyovasküler): Kalp ve damarla ilgili.

 Cardio (kardiyo)  + Vascular (vasküler) Cardiovasculer (kardiyovasküler)          

  ↓                              ↓                                       ↓     

    kök                        kök                            yeni tıbbi terim

  Kökün önüne ön ekler getirilmek suretiyle yeni bir tıbbi terim üretilebilir.

 Örnek: Hypothermia (hipotermi): Vücut ısısının normal değerinin altında olması.

 Hypo + Thermia      ↓          ↓ ön ek     kök   

 Kökün sonuna son ekler getirilmek suretiyle yeni terimler türetilebilir.

 Örnek: Renalgia (renalji): Böbrek ağrısı.

 Ren+ algia

   ↓      ↓

 kök  son ek

 Kökün sonuna basit ve bileşik son ekler getirilmek suretiyle yeni terimler türetilir.

Örnek: Cardiac(kardiyak): Kalbe ait. 

Cardia+ac

     ↓       ↓

 kök   son ek

 Bileşik son ekler ise basit son ek ve kökün birleşmesiyle meydana gelmiştir.

 Örnek: Appendix + ec+ tom+ y: Appendectomy(apendektomi): Apandisitin ameliyatla alınması.

                    ↓             ↓      ↓      ↓                            

                  (kök)     (ön ek+kök+son ek)

 appendix: ek parça, kör bağırsağın uzantısı,

 ectomy: ameliyatla alma, çıkarma.

Konu Sonu Sınavı

Soru

Dakika

Sınavda %50 başarı göstererek yeni konunun kilitini açın.