Usaper | Online Medikal Eğitimi

Anatomi
Terimleri
 -

Terimlerin tekil çoğul durumu

 

TERİMLERİN TEKİL, ÇOĞUL DURUMU

TEKİL

ÇOĞUL

Tekil terimlerin sonu “is” ile bitiyorsa çoğul yapmak için sonuna “es”  getirilir.

Canalis(kanalis): Kanal

Canales

Dentalis(dentalis): Diş

Dentales

Anostomasis(anostomazis):Geçit, ağızlaştırma

Anostomoses

Tekil terimlerin sonu “us” ile bitiyorsa çoğul yapmak için sonuna “i”  getirilir.

Carpus(karpus): El bileği

Carpi

Metatarsus(metatarsus ): Ayak tarağı

Metatarsi

Humerus(humerus):  Kol kemiği

Humeri

Tekil terimlerin sonu “a” ile bitiyorsa çoğul yapmak için sonuna “e”  getirilir

Costa(kosta): Kaburga

Costae

Bursa(bursa): İçinde kaygan sıvı bulunan kese

Bursae

Glandula(glandüla): Bez

Glandulae

Tekil terimlerin sonu “um” ile bitiyorsa çoğul yapmak için sonuna “a”  getirilir.

Ligamentum(ligament): Bağ

Ligementa

Ovum(ovum): Kadın üreme hücresi

Ova

Atrium(atriyum):  Kalbin kulakcıkları

Atria

Sonu “ex” veya “ix” ile biten tekil terimi çoğul yapmak için “ices” getirilir.

Radix(radiks): Kök

Radices

Apex(apeks): Uç, tepe

Apices

Cervix(cerviks): Boyun

Cervices

Tekil terimin sonu “on” ile bitiyorsa çoğul yapmak için sonuna “a”  getirilir

Ganglion(ganglion): Düğüm

Ganglia

Spermatozoon(spermatozoon): Erkek üreme hücresi

Spermatozoa

 

Konu Sonu Sınavı

Soru

Dakika

Sınavda %50 başarı göstererek yeni konunun kilitini açın.