Usaper | Online Medikal Eğitimi

Anatomi
Terimleri
 -

Tıbbi Terimlerde Ünsüzlerin okunuşu

   Tıbbi Terimlerde Ünsüzlerin Okunuşu

-C harfi a, o ve u’ dan önce geliyorsa “k” olarak okunur.

Costa (kosta ): Kaburga

Coronal (koronal): Sağdan-sola ve yukandan-aşağıya olan düzlem. Caudal (kaudal): Alt, kuyruk tarafı Cancer (kanser): Kötü huylu tümör Cutis (kütis): Deri.

Cubitus (kubitus): Dirsek

C harfi oe ve ae’den önce gelirse “s” ile okunur.

Caecum (sekum): Kör bağırsak Coeliac (söliyak): Gluten alerjisi

C harfinden sonra “h” harfi geliyorsa “k” olarak okunur.

Cholera (kolera): Ağır bağırsak enfeksiyonu Cholesterol (kolesterol): Yağa benzer bir steroid Chronic (kronik): Müzmin, süreğen

G harfi a o u harflerinden önce gelirse “g” olarak okunur.

Gastric (gastrik): Mide ile ilgili

Gavage (gavaj): Lastik sonda ile besleme, suni besleme

Goiter (guatr): Troid bezinin büyümesi

Gonad (gonad): Er bezi, cinsiyet bezi

G harfi e ve i harflerinden önce geliyorsa “j” olarak okunur.

Gingiva (jinjiva): Dişeti

Germicide (jermisid): Mikrop öldürücü madde

Gel (Jel): jelöz kıvamdaki madde

Ph “f’ olarak okunur.

Physiology (fizyoloji):Doku ve organların işleyişini inceleyen bilim. Phobia (fobi): Korku Phalanx (falanks): Parmak

Rh ve rrh “r” olarak okunur.

Rhinitis (rinit): Burun mukozasının iltihabı

Rheumatology (romotoloji): Romatizmal hastalıkları konu alan tıp dalı

Rhinorrhagia (rinoraji): Burun kanaması

X harfi terimin ortasında ise “ks” olarak okunur.

Extra (ekstra): Dışında

Dextra (dekstra): Sağ

Anorexia (anoreksi): Yiyememe durumu

Y harfi iki sessiz harfin arasında ise “i” olarak okunur.

Dyspnea (dispne): Güç solunum Systole (sistol): kalp kasının kasılma devresi Hyper (hiper): Yüksek

 

Konu Sonu Sınavı

Soru

Dakika

Sınavda %50 başarı göstererek yeni konunun kilitini açın.