Usaper | Online Medikal Eğitimi

Anatomi
Terimleri
 -

Konum yer ve miktar bildiren ekler

  Konum Yer ve Miktar Bildiren Ön Ekler

Ab-: den uzakta, -den uzaklaşma

       Abductor (abduktör): Uzaklaştırıcı Ön ek

       N.Abducens (nervus abdusens): Gözü dışa oynatan sinir

Ad-: e doğru, yanında

       Adduktion (addüksiyon): Yakınlaştırıcı Adrenal (adrenal): Böbreğin yanında

Ante-: öncesi, önde olan, önünde

       Antebrachium (antebrakiyum): Ön kol

Amp-ambi-: Çevresinde, yakınında, her iki yanında

       Ambilateral (ambilateral): Her iki tarafı da ilgilendiren

Apo-: -den, -dan geçit

       Aponevrosis (aponevroz): Kas ile tutunduğu yer arasında aracı olarak hizmet gören, kollejen liflerden oluşmuş bağ dokusu şeridi

Bi-: iki, ikisi

       Bilateral (bilateral): İki taraflı

Circum (sirküm-): Çevresinde

       Circumcision (sirkumsizyon): Glans penisi çevreleyen sünnet derisini kesip çıkarma, sünnet

Dia- (diya-): İçinden, bir yandan öbür yana

       Diapedes (diyapedez): Akyuvarların damar duvarı dışına çıkması

Endo-: iç, içinde

       Endocardium (endokardiyum): Kalbin iç yüzünü saran zar

Ex-: Dışarıda, dışında

       Expiration (ekspirasyon): Soluk verme

Extra-: Dışında

       Extracranial (ekstrakraniyal): Kafatasının dışında En-, em-: İçinde, iç

       Empyema (ampiyem) : Vücudun bir yerinde özellikle göğüste irin toplanması

Para-: Yan yanında

       Paracentral (parasentral): Merkeze yakın Peri-: Çevresinde

       Perinephric (perinefrik): Böbrek çevresinde Pre-: Ön, önde

       Precancer (prekanser): Kanser öncüsü lezyon Pro-: Ön, önde

       Progeria (projeri): Erken yaşlanma

Post-: Sonra, ardından, arka

       Postabortal (postabortal): Düşük sonu, sonrası

Retro-: Arka, geri

       Retrosternal (retrosternal): Sternum arkasında

Trans-: İçerisinden,bir baştan bir başa

       Transfusion (transfüzyon): Damar yoluyla kan verme, kan nakli

Konu Sonu Sınavı

Soru

Dakika

Sınavda %50 başarı göstererek yeni konunun kilitini açın.