Usaper | Online Medikal Eğitimi

Anatomi
Terimleri
 -

Olumsuzluk Bildiren Ön Ekler

       Olumsuzluk Bildiren Ön Ekler

A-, an-: sız, siz

         Abrachia (abrakiya) : Kolsuz Anüria (anüri): İdrar kesilmesi

Ant-, anti-: Zıt, karşı, karşısında Antipyretic (antipiretik): Ateş düşüren

Contra- (kontra): Karşı, zıt

         Contralateral (kontralateral): Karşı tarafa ait

De- (da): Yok etme, aşağı, aşağıda

         Degeneration (dejenerasyon): Dokuların bozulması

Di-, dis-: Yokluk, olumsuzluk

         Dislokation (dislokasyon): Çıkık yerinden ayrılma

Dys- (dis): Engel

         Dysuria (disüri): Ağrılı idrar yapma

İm-, in-: Olumsuzluk, ölçüsüzlük

         İmperforate (imperforıt): Kapalı, açık olması gerekirken doğuştan kapalı İnfertility (infertil): Verimsizlik, kısırlık

İr-: Olumsuz bir durumu anlatır

         İrreversible (irreversibl): Geriye dönüşü olmayan

Ob- (ob): Karşı, aykırı, ters

         Obstruktion (obstruksiyon): Engel, tıkama

Pseudo- (psödo): Sahte, yalancı

         Pseudoanemia (psödoanemi): Kan bulguları normal olmasına rağmen derinin anemiyi andıracak şekilde soluk renkte oluşu

Konu Sonu Sınavı

Soru

Dakika

Sınavda %50 başarı göstererek yeni konunun kilitini açın.