Usaper | Online Medikal Eğitimi

Anatomi
Terimleri
 -

Uygulamayla İlgili Son Ekler

Uygulamayla İlgili Son Ekler

-ectomy (-ektomi):Keserek çıkartma

Tonsillectomy (tonsillektomi): Bademciklerin ameliyatla çıkarılması

-graphy (-grafi): Çizelge şeklinde kaydetme

Ultrasonography (ultrasonografi): Farklı yoğunluktaki dokulardan geçen yüksek frekanslı ses dalgaları yansımasının çizelge hâlinde kaydedilmesi

-pexy (-peksi):Dikiş atarak sabit hâle getirme.

Nehropexy (nefropeksi): Böbreğin cerrahi yöntemle karın duvarına tespiti

-plasty (-plasti): Vücuttaki şekil bozukluklarının cerrahi yolla düzeltilmesi

Tympanoplasty (timpanoplasti): İşitme ile ilgili herhangi bir bozukluğu düzeltme amacıyla orta kulak üzerinde yapılan ameliyat

-rrhapy (-rafi): Dikiş atma dikilme

Herniorrahpy (herniyorafi): Fıtığın dikilmesi işlemidir

-scope (-skop): İncelemede ve muayenede kullanılan ucu ışıklı alettir

Endoscope (endoskop): İçi boş organları incelemeye yarayan ucu ışıklı alet

-stomy (-stomi): Delik açma, bağlama, geçit oluşturma

İleostomy (ileostomi): İleumdan (ince bağırsağın son bölümü) vücut dışına delik açılması

-tomy (-tomi): Kesme, keserek açma

                   Hepatotomy (hepatotomi): Karaciğerin kesilerek açılması

Konu Sonu Sınavı

Soru

Dakika

Sınavda %50 başarı göstererek yeni konunun kilitini açın.