Usaper | Online Medikal Eğitimi

Anatomi
Terimleri
 -

Anatominin Genel Bölümleri

  1. Anatominin Genel Bölümleri

 Makroskobik anatomi: Vücudu meydana getiren organları, alet yardımı olmadan dışarıdan çıplak gözle görünür şekilde inceleyen anatomidir. İki bölüme ayrılır:

 Topografik anatomi: Buna, bölgesel anatomi de denir. İnsan vücudunu
bölgelere ayırarak inceler. Örneğin; baş bölgesi, göğüs bölgesi gibi

 Sistematik anatomi: Vücudu meydana getiren organları, sistem başlığı altında gruplara ayırarak inceler. Başlıca sistemler şunlardır:

 • Hareket sistemi: Locomotor system (lokomotor sistem)
 • Dolaşım sistemi: Systema vasorum (vazoryum sistem)
 • Sindirim sistemi: Digestive system (dijestive sistem)
 • Solunum sistemi: Respiratory system (respiratuvar sistem)
 • Sinir sistemi: Systema nervosum (nervozum sistem)
 • İç salgı sistemi: Endocrine system (endokrin sistem)
 • Beş duyu organı: Organo sensuum (organo sensyum)
 • Üriner sistem: Urinary system (üriner üsistem)
 • Üreme sistemi: Genital system (jenital sistem)

                    Mikroskobik anatomi: Vücudu oluşturan dokuları ve organları, mikroskop altında inceleyen anatomidir. İkiye ayrılır:

                         -  Histoloji: Dokuları inceleyen bilim dalıdır.

                         -  Sitoloji: Hücreleri inceleyen bilim dalıdır.

                    Gelişim   anatomisi: Organizmanın zigot hâlinden (döllenmeden) hayatın sonuna kadar geçen aşamalarını inceler. Anne karnındaki (intrauterin) hayattan doğuma kadar geçen süreleri inceleyen dalına, embriyoloji                      denir.

                    Fonksiyonel anatomi: Doku ve organların çalışmalarını, bir bütünlük içinde ele alarak inceler.

                    Radyolojik anatomi: Vücuttan çeşitli yöntemlerle (röntgen filmi, tomograf vs.) elde edilen görüntü kesitlerinin incelenmesi ile ilgilenen anatomidir.

                    Karşılaştırmalı (comparativ) Anatomi: İnsanlarla hayvanlar arasındaki benzer organları karşılaştırma yaparak inceleyen anatomidir.

Konu Sonu Sınavı

Soru

Dakika

Sınavda %50 başarı göstererek yeni konunun kilitini açın.