Usaper | Online Medikal Eğitimi

Anatomi
Terimleri
 -

Sistemler ve Sistem Organları

  1. Sistemler ve Sistem Organları

Belirli bir görevi yerine getirmek üzere vücut organlarının birleşmesinden sistemler meydana gelmiştir. Vücudu meydana getiren başlıca sistemler ve organları şunlardır:

 • Hareket sistemi (locomotor system): 1. Kemik 2. Kas 3. Eklem
 • Dolaşım sistemi (systema vasorum-circulation): 1. Kalp 2. Atardamarlar 3. Toplardamarlar 4.Kılcal damarlar
 • Solunum sistemi (respiratory system): 1. Akciğer 2. Bronşlar 3. Soluk borusu 4. Gırtlak 5. Yutak 6. Burun boşluğu
 • Sindirim   sistemi (digestive system): 1. Ağız boşluğu (dişler, dil, damak) 2. Yutak, 3.   Yemek borusu 4. Mide 5. İnce bağırsak 6. Kalın bağırsak 7. Rektum 8. Anüs
 • Sindirime yardımcı bezler: 1. Tükürük bezleri 2. Karaciğer 3. Pankreas 4. Safra kesesi 
 • Üriner sistem (urinary system): 1. Böbrekler 2. Üreterler 3. Mesane (idrar kesesi) 4. Üretra
 • Üreme sistemi (genital system): Bu sistemi oluşturan organlar erkekte ve kadında farklılık göstermektedir.

                       Kadında: 1. Yumurtalık 2. Tüpler 3. Rahim 4. Doğum yolu (vagina) 5. Labium majus ve labium minus 6. Clitoris 7. Bartholin bezi 8. Vestibulum vagina

                       Erkekte: 1.Testisler 2.Sperm yolları 3. Üretra 4. Skrotum (testisleri dıştan saran kılıf, torba) 5. Prostat 6. Penis

 • İç salgı sistemi (endocrine system): 1. Hipofiz 2. Tiroid 3. Paratiroid 4. Böbrek üstü bezleri 5.Timus 6. Pankreas 7.Testisler 8.Overler
 • Sinir sistemi (systema nervosum): Merkezde; tüm beyin ve omurilikten, periferde ise sinirlerden oluşmuştur.
 • Beş duyu organları (organa sensuum): l.Göz 2. Kulak 3. Deri 4. Burun 5. Dil

Konu Sonu Sınavı

Soru

Dakika

Sınavda %50 başarı göstererek yeni konunun kilitini açın.