Usaper | Online Medikal Eğitimi

Anatomi
Terimleri
 -

Anatomik Boşluklar

Anatomik Boşluklar (Cavites Anatomy-Kavites Anatomi)

Kafatası boşluğu: Cavitas cranii (kavitas krani)

Omurga kanalı: Canalis vertebralis (kanalis vertebralis)

Göğüs boşluğu: Cavitas thoracic (kavitas torasik)

Karın boşluğu: Cavitas abdominis (kavitas abdominis)

Leğen boşluğu: Cavitas pelvica (kavitas pelvika)

Konu Sonu Sınavı

Soru

Dakika

Sınavda %50 başarı göstererek yeni konunun kilitini açın.