Usaper | Online Medikal Eğitimi


Temel ve orta düzey EKG okuma ve yorumlama bilgisi
Temel ve orta düzey EKg ritimlerinin tanı ve tedavisi.
30.09.2017 Saat: 14.00
Myokard enfarktüsü nedir
Acil durumlarda tanı ve tedavi
Tedavi nasıl olmalı?.
Kasım 2017 Saat:14.00